Soalan Lazim

pawn shop singapore

Pinjaman pajak gadai adalah cara yang cepat dan mudah untuk meminjam wang tanpa memerlukan pemeriksaan kredit. penilai kami akan membuat anda tawaran selepas dia telah menilai item anda. Jika anda menerima tawaran itu, anda akan menggadaikan barang-barang anda dengan kami (dikenali sebagai janji) untuk tunai segera.

Serta-merta! Anda dijamin penilaian yang cepat dan tepat bagi barangan anda olehjurunilai kami yang sangat berpengalaman, dan akan menerima wang tunai serta-merta sebaik sahaja anda menerima tawaran kami. Sistem komputer dan penilaian instrumen moden membolehkan kami untuk memproses pinjaman bercagaruntuk pelanggan dengan cepat dan mudah.

Kami menerima pelbagai barangan cagaran, termasuk semua jenis emas, barang kemas dan butiran berlian serta jam tangan dan alat tulismewah .

Pakar jurunilaikami yang berpengalaman dan cekapdalam segi teknikal kesemua mempunyai antara 10 dan 50 tahun pengalaman dalam berurusan dengan pelbagai jenis barang kemas dan barangan berharga. Pertama sekali, mereka akan mengesahkan barangan berharga anda, kemudian memeriksa keadaannya dan menilai barangan berdasarkan kepakaran mereka, ditambah pula dengan penggunaan instrumen penilaian canggih kami, sebelum mereka akhirnya menentukan nilai pajak gadai. Jumlah pajak gadai kemudiannya akan ditawarkan kepada anda.

Ingin tahu nilai barangan berharga anda tanpa perlu mengunjungi kedai kami? Cubalah perkhidmatan pantas  penilaian dalam talian kami sekarang!

Sila bawa barangan berharga anda, bersama-sama dengan kad pengenalan (untuk warga Singapura), atau pasport / dokumen asing (untuk warga asing yang tinggal atau bekerja di Singapura).

Nikmati kadar faedah promosi sebanyak 1% untuk bulan pertama! Kemudian seterusnya kadar faedahnya adalah 1.5% sebulan.

Ya, anda boleh membayar faedah dan memperbaharui pajakan anda di mana-mana kedai ValueMax yang terletak di merata negara.

Jumlah pinjaman berbeza-beza mengikut nilai barangan tersebut. Tiada jumlah dolar minimum yang dibenarkan pada transaksi gadai.

Selaras dengan Akta Pajak Gadai, pemajak mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

Anda tidak perlu membayar jumlah penuh sekaligus; anda boleh membayar secara ansuran, dan setiap ansuran memanjangkan tempoh pegangan selama enam bulan. Jika anda gagal untuk memperbaharui pajakan atau menebus barangan anda selepas enam bulan, barangananda akan dirampas.

Sila kunjungi cawangan ValueMax di mana anda pajak gadaikan barangan anda untuk meminta penggantian tiket pajak gadai. Yuran pemprosesan sebanyak $10 (termasuk 7% GST) akan dikenakan bagi setiap tiket penggantian.

Baranganpajak gadai anda disimpan dalam bilik kebal atau peti besi yang diperkukuhkan dalam kedai pajak gadai kami, yang semuanya dilengkapi dengan kamera pengawasan dan sistem penggera24 jam .

Pemajak gadai atau pemegang tiket pajak gadai boleh menebus pajakan dengan mengemukakan tiket pajak gadai dan bukti identiti. Kami akan mengembalikan barangan yang dicagarkan selepas mengumpul jumlah pokok pajak gadai dan faedah yang terakru.

Jika anda tidak dapat untuk memperbaharui pinjaman sendiri, anda boleh membenarkan seseorang lain berbuat demikian bagi pihak anda. Orang itu hendaklah membawa tiket pajak gadai anda, bersama-sama dengan kad pengenalannya (jika beliau adalah seorang warganegara atau penduduk tetap), atau permit kerja (jika beliau adalah seorang pekerja asing di Singapura).

Bermula pada 1 February 2023, kepada setiap pelanggan yang ingin membuat pembaharuan atau proses pajak gadai, pemegang pajak gadai boleh mengenakan caj bayaran $2(semua jenis pembayaran termasuk pembayaran tunai) kepada pelanggan untuk setiap tiket pembaharuan atau proses pajak gadai.

Caj bayaran $2 tidak akan dikenakan jika tiket diproses seperti kondisi dibawah:

  • Pertukaran alamat rumah, nombor telefon, atau alamat emel penggadai
  • Pertukaran alamat atau nama pemegang pajak gadai
  • Membetulkan isi kandungan yang salah dalam tiket pajak tersebut