Pembiayaan Pengedar

 • Pengedar kereta boleh mengambil kesempatan daripada pinjaman pembiayaan pengedar kami untuk membiayai pembelian saham kenderaan bermotor.
 • Ini memberi anda pelbagai manfaat, termasuk
  – meningkatkan jualan melalui pilihan yang lebih luas dan lebih banyak bekalan kenderaan;
  – meningkatkan modal kerja anda;
  – meningkatkan aliran tunai anda.

Kami menyediakan

 • sehingga 100% daripada harga pembelian atau nilai pasaran kenderaan, yang mana lebih rendah;
 • sehingga 90 hari untuk pembayaran balik;
 • kadar faedah yang menarik dan berdaya saing;
 • faedah yang dikenakan setiap hari berdasarkan jumlah yang digunakan sahaja, sehingga tarikh pembayaran balik.

Bagaimana kami berfungsi

 • Muat turun borang permohonan kami dan faks borang yang lengkap ke 65 6299 3403.
 • Kami akan memberikan jawapan kepada anda dalam masa tiga hari bekerja.
 • Terma dan syarat di atas tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 • Tertakluk kepada terma dan syarat.