Mengapakah peminjam memilih VM Kredit?

  • Peminjam tidak mahu melalui proses permohonan yang panjang di bank.
  • Bank telah pun menolak permohonan peminjam untuk mendapatkan pinjaman.
  • Peminjam memerlukan pembiayaan dengan cepat.
  • Peminjam mempunyai masalah dengan kredit, pendapatan, jualansingkat tanpa keuntungan atau rampasan/penyitaan hartanah malah mempunyai sejarah muflis baru-baru ini.